15 feb. 2013

O proxecto, distribución de tarefas

Hoxe, explicaronnos  un pouco sobre o que  ia a  enquisa que tiñamos que facer e as preguntas que podiamos poñer na enquisa. A cada grupo asignóuselle unha idade determinada para facer a enquisa:
O primeir grupo: de 0 - 11 anos (nenos).
O segundo grupo: de 12 - 25 anos (xoves).
O terceiro grupo: de 25 para a diante (adultos)
Dito isto, déronnos un portátil por grupo, no que cada grupo, apuntou  algunhas  preguntas, para poñelas na súa enquisa, cada grupo, tiña que ter en conta a clase de idade que lle tocara. Porque dependendo da idade que lle tocara poñería unhas preguntas ou outras. Por exemplo para os nenos: "Paréceche que hai poucos sitios nos que poder xogar?"