15 feb. 2013

Enquisa mozos

Primeira parte da enquisa1. Sexo.
a) Home
b) Muller

2. Idade.
a) Maior de idade
b) Menor de idade

3. Situación laboral
a) Estudante (pregunta 4)
b) Traballador(pregunta 5)
c) Desempregado

4. Que estudos realiza actualmente
a) ESO
b) Bacharelato
c) Ciclo formativo
d) Carreira universitaria
e) Outros(especifique):

5. Que posto ocupa actualmente?

a) Sector primario
b) Sector secundario
c) Sector servizos

6. Que lle gusta facer no tempo libre?
a) Facer deporte
b) Ocio (saír con amigos, ir ao cine...)
c) Outros (especifique):
7. Se a resposta á pregunta 6 foi a primeira opción, que deporte practica?
a) Golf
b) fútbol
c) Natación
d) Outros

8. Se a resposta é outros, ¿Hai ese deporte en Monforte ou ten que ir a outro sitio?
a) Si
b) Non
c) A veces (torneos)

9. Se non o hai, tedes que ir moi lonxe para practicalo?

10. Nas vacacións a que tipo de lugares lle gusta ir:
a) Praia
b) Montaña (sendeirismo, neve)
c) Festivais musicais
d) Parques temáticos: (Port Aventura ...)