19 feb. 2013

Primeira proba

                             Primeira proba
                       Hoxe, día 19 de Febreiro pasamos por primeira vez a enquisa aos alumnos de 3º A, e axudáronnos a darnos conta de que tiñamos tres pequenos erros:
  • Tiñamos algunhas respostas que eran opcionais como "obrigatorias", polo tanto tivemos que corrixilo.
  • Non tiñamos as respostas numeradas, entón os que realizaban a enquisa confuncíanse, polo tanto tamén as tivemos que cambiar. 
  • Tamén opinaron que había demasiadas preguntas sobre deportes, asé que decidimos cambiar algunhas preguntas por outras máis variadas.