10 mar. 2013

1. Situación laboral


Análise: A maioría dos enquisados son estudantes e uns poucos son homes desempregados.