19 mar. 2013

Propostas para mellorar a nosa comarca

O noso grupo, tocoulle realizar as enquisas as persoas entre 12 e 25 anos.
Ao ver os resultados comprobamos que a metade dos enquisados, non coñecen zoas turísticas de Monforte, como por exemplo a Torre da Homenaxe ou o centro do viño. Máis dun 90% da poboación, gustaríalle que se fixese un centro comercial en Monforte. En canto os monumentos históricos os mais coñecidos son:
O castelo de San Vicente do Pino, a Torre da Homenaxe e os Escolapios.
Deberíase facer mais os monumentos e tamén se debería informar mais á xente, sobre as zoas turísticas e as actividades que se realizan, para intentar que participen nas actividades ofrecidas polo concello de Lemos e que as poidan transmitir aos posibles visitantes.