9 mar. 2013

13.-Visitou algunha vez os Canóns do Sil?


De todos os enquisados que foron 120, nada máis 65, a metade, visitaon os canóns do Sil, o que implica que unha gran actividade e moi divertida de Monforte é desaproveitada, debido, seguramente, á escasa promoción.