9 mar. 2013

10- Que tipo de turismo cre que se pode facer en Monforte para a súa idade?

Conclusión:

As mulleres opinan que o turismo que se pode facer é visitar os monumentos históricos e os homes consideran que é o turismo rural.