8 mar. 2013

17.-Cales?


Como continuación a anterior pregunta, se había festas ou festivais en Monforte que lle gustasen, nesta pregunta  aclárase cales son as mais populares: a que mais, sen dúbida algunha, e o chamado San Mateo, no que os xoves se reúnen entre eles, cos seus amigos, e divírtense xuntos entre música, comida, etc.
Outro porcentaxe de persoas, aínda que mais pequeno, optou pola feira medieval, que se celebra cada ano cara a Semana Santa, na que se expoñen produtos tradicionais desta época: en xeral, é unha interesante xornada para pasalo ben en Monforte.