9 mar. 2013

15.-Cree que hai moito ambiente cando sae por Monforte as noites?Máis da metade dos enquisados opinan que en Monforte non hai moito ambiente polas noites, nos últimos anos se reduciu considerablemente a cantidade de persoas que se ven a esas horas. Unha das causas puido ser a crise.