9 mar. 2013

12.-Que pazos coñeces na comarca de Lemos?


Máis da metade dos enquisados non coñecen ningún pazo en Monforte, unha porcentaxe moi baixa, que pode ser debida a grande cantidade que hai pola zona.