9 mar. 2013

14.-Que lle gusta facer en Monforte cando sae cos seus amig@s?


A gran parte dos enquisados gústalles ir ao cine cando sae cos seus amigos, así que en Monforte hai unha boa afección ao cine, aínda que moi pouca variedade posto que solo hai un local de proxección de películas.
Outra grande parte gústalle ir ao parque, o que implica que para Monforte os parques son unha opción turística de interese.