8 mar. 2013

19. -Gustaríalle que houbera un centro comercial en Monforte?


En conclusión, a maior parte da xente opina que si debería haber un centro comercial en Monforte, o cal sería boa idea non so para o turismo, senón para os propios habitantes da cidade.