8 mar. 2013

18.-Que festas que non hai en Monforte lle gustaría que houbera?Case todas as posibilidades están igualadas: tanto as festas populares, coma as musicais, coma as feiras ttradicionais.