10 mar. 2013

2. Que estudos realiza actualmente?


CONCLUSIÓN: A maioría dos enquisados están estudando na ESO ou están no bacharelato. Unha pequena parte dos homes están nun ciclo formativo e unhas poucas mulleres na universidade.